Print this page

Waarom ISO 14001?

Vanaf 1970 is de milieuproblematiek een politiek item. In de loop van de jaren is van bedrijven steeds meer openheid gevraagd in de milieuaspecten van de bedrijfsvoering. Door op de omgeving pro-actief in te spelen kan het bedrijfsimago sterk worden verbeterd.

Het hebben van het ISO 14001 certificaat laat zien dat uw bedrijf milieuzorg serieus neemt. Naar overheid, naar maatschappelijke groeperingen, maar zeker ook naar uw KLANT!

Maar de inspanningen voor het milieucertificaat mogen geen belemmering opleveren voor de 'normale' bedrijfsvoering. Een geïntegreerd milieuzorg systeem met ISO 9001 is een hulpmiddel om de 'rompslomp' zoveel mogelijk te beperken.


Voorgaande pagina: Waarom ISO 9001?
Volgende pagina: HACCP


>