6 sigma: is een management filosofie gericht op het elimineren van fouten, herstelactiviteiten en afval!
Dit alles wordt gedaan op basis van harde cijfers die voortkomen uit de (bedrijfs)processen.

In 5 stappen worden de gewenste verbeterprojecten aangepakt: definieren; meten; analyseren; verbeteren en controleren.

MB advies demonstreert de werking van het 'fenomeen' aan het management van uw bedrijf, met behulp van een broodrooster!